Skip navigation

2. FELADAT

Feladatleírás

Olvasd el figyelmesen a verset, és válaszolj a kérdésekre!

a) Mit jelent a kaptár szó? .................................................................................................................

b) Írd le, hogy mi a köznapi jelentése a versbeli „pókok … ezüsthámba fogják a szelet” kifejezésnek!

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

c) Mit jelent a vers szövegében a kinyit szó? ...................................................................

d) Milyen más jelentését ismered a kinyit szónak? Írj rá egy példát! 

.............................................................................................................................................................

e) Milyen költői eszköz „A madárijesztő észbe kap” szókapcsolat? Húzd alá a megfelelőt!

költői jelző – hasonlat – megszemélyesítés – szimbólum – szinesztézia

f) Melyik mássalhangzó-kapcsolódási törvényre ismersz rá az alábbi szóban? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

s z e m m e l

A) összeolvadás

B) teljes hasonulás

C) a képzés helye szerinti részleges hasonulás

D) zöngésség szerinti részleges hasonulás

g) Írd le a kesereg szó két rokon értelmű megfelelőjét! ......................................................

Videós megoldás