Skip navigation

3. FELADAT

Feladatleírás

Változtasd meg a szóalak egyik mássalhangzójának időtartamát! Írj mindkét szóalakkal egy-egy mondatot is! (A mondatban a szavak toldalékot kaphatnak.)

a) érzékel – ...............................................................................................

b-c) Példamondatok:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Videós megoldás