Felvételi előkészítő kurzus – magyar

14.900 Ft

Online felvételi előkészítő kurzus magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 8. osztályos tanulók számára. Teljes (12 hetes) hozzáférés a Webkurzus oktatási portál tananyagaihoz, feladataihoz.

Leírás

A központi felvételire való felkészülés jegyében egyrészt heti témakörökre bontva összefoglaljuk és átismételjük a felvételihez szükséges felső tagozatos tananyagot, másrészt felkészülünk azokból a típusfeladatokból, amik várhatóan a januári felvételiben is előkerülnek majd!

Kiemelt témák:
1. Hangok, magánhangzótörvények
2. Mássalhangzótörvények
3. Szóelemek
4. Szófajok
5. Szavak szerkezete (egyszerű és összetett szavak)
6. Mondattan (egyszerű mondat – A-Á-T, határozó, jelző)
7. Összetett mondat elemzése
8. Helyesírás
9. Állandósult szókapcsolatok (szólás, közmondás)
10. Szövegalkotás
11. Hangalak és jelentés kapcsolata, költői eszközök